Miễn phí lắp đặt cho Khách hàng mua máy lọc nước Pureit trong vòng 48h

Thời gian: 11:01 17-09-2020 đến 23:59 31-10-2020
Chương trình miễn phí lắp đặt trong 48 giờ kể từ khi giao hàng thành công khi Khách hàng mua Máy lọc nước Pureit Casa G2 (Mineral RO + MF) hoặc Máy lọc nước Unilever Pureit Classic Mineral RO + MF (Pureit Casa) hoặc Máy lọc nước Unilever Pureit Ultima RO + UV.

Miễn phí lắp đặt máy lọc nước

Sản phẩm được áp dụng miễn phí lắp đặt trong 48 giờ

  1. Máy lọc nước Pureit Casa G2 (Mineral RO + MF)
  2. Máy lọc nước Unilever Pureit Classic Mineral RO + MF (Pureit Casa)
  3. Máy lọc nước Unilever Pureit Ultima RO + UV

Nội dung chương trình miễn phí lắp đặt cho máy lọc nước

Chương trình áp dụng miễn phí lắp đặt trong vòng 48 giờ (trừ Chủ Nhật và ngày lễ) kể từ khi giao hàng thành công. Chương trình áp dụng trên toàn quốc. 

Thời gian áp dụng: Đến hết 31/10/2020.

Khuyến mãi dịch vụ lắp đặt áp dụng cho Khách hàng có sẵn đường nước, không bao gồm vật tư phát sinh, không khoan cắt mặt bàn bằng đá.

Chi phí vật tư phát sinh (như là van giảm áp, dây dẫn, khoan cắt...) phụ thuộc vào tiêu hao thực tế khi lắp đặt sản phẩm. Khoản chi phí này là sự thỏa thuận giữa Khách hàng và bên dịch vụ lắp đặt. Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên lắp đặt.

Các sản phẩm có áp dụng quà tặng