Mua máy tuần tra tặng 10 nút tuần tra cảm ứng

Thời gian: Đến khi hết quà khuyến mại trong kho
Nhận ngay quà tặng 10 nút tuần tra cảm ứng (DS03/GS03) 125 KHz khi Khách hàng mua máy tuần tra Mita GS 9800E. Chương trình áp dụng cho miền Nam.

Mua máy tuần tra Mita GS 9800E tặng 10 nút tuần tra cảm ứng

Quà tặng 10 nút tuần tra cảm ứng (GS-D03) 125KHz

  • Nút tuần tra bằng thẻ cảm ứng có in mã số ID trên thẻ, mỗi thẻ có mã số ID khác nhau.
  • Mỗi thẻ cảm ứng được gắn tại mỗi điểm cần tuần tra.
  • Khoảng cách nhận máy: Từ 0 - 7cm.
  • Thẻ được dùng cho máy tuần tra bảo vệ GS 6000C, máy tuần tra bảo vệ GS7000C, máy tuần tra bảo vệ GS 6000B, máy tuần tra bảo vệ GS 6000E, máy tuần tra bảo vệ GS 8100, máy tuần tra bảo vệ Mita 9000E.
  • Nút tuần tra bảo vệ có thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và độ bền rất cao, gắn vào tường dễ dàng (có thể gắn bằng ốc vít hoặc dán keo).

Nút tuần tra cảm ứng

Nút tuần tra cảm ứng

Máy tuần tra áp dụng tặng quà

Các sản phẩm có áp dụng quà tặng