Tặng voucher giảm trực tiếp 120.000đ cho tổng sản phẩm Nagakawa trị giá từ 1.500.000 đến dưới 2.200.000đ

Thời gian: Đến khi hết số lượng voucher
Khách hàng mua sản phẩm Nagakawa với đơn hàng trị giá từ 1.500.000đ đến dưới 2.200.000đ sẽ được tặng voucher giảm trực tiếp 120.000đ.

Tặng voucher 120K

Nội dung chương trình

Khách hàng mua sản phẩm Nagakawa với đơn hàng trị giá từ 1.500.000đ đến dưới 2.200.000đ sẽ được tặng Voucher giảm trực tiếp 120.000đ trong đơn hàng.

Lưu ý:

  • Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng 1 mã giảm giá.
  • Số lượng voucher: 15