1. Trang chủ
  2. Thiết bị văn phòng
  3. Máy trợ giảng

4 sản phẩm Máy trợ giảng

Trở kháng:

  • 4 Ohms