1. Trang chủ
  2. Thiết bị văn phòng
  3. Máy hủy tài liệu

2 sản phẩm Máy hủy tài liệu

Khả năng hủy:

  • 6 tờ A4/lần