1. Trang chủ
  2. Thiết bị văn phòng
  3. Máy hủy tài liệu

1 sản phẩm Máy hủy tài liệu

Độ rộng khe hủy:

  • 330mm