Trung tâm bảo hành Kill Pest trên Toàn quốc

Điện thoại
Trung tâm bảo hành Kill Pest Hồ Chí Minh
80-82 Đường 17, P. Tân Kiểng, Q. 7, TP. HCM
Trung tâm bảo hành Kill Pest, Hando Hà Nội
Số 73, Ngõ 1, Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội