Trung tâm bảo hành Optoma trên Toàn quốc

Điện thoại
Trung tâm bảo hành máy chiếu Optoma miền Nam
C1402, Cao ốc PNTechcons, 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM