Trung tâm bảo hành KoriHome trên Toàn quốc

Điện thoại
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng KoriHome Việt Nam
Số 16, Ngõ 161, Ngọc Hồi, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Trung tâm bảo hành Korihome chi nhánh Hồ Chí Minh
Số 200/1B Thái Phiên, P. 8, Q. 11, TP. HCM