Trung tâm bảo hành Paloca trên Toàn quốc

Điện thoại
Trung tâm bảo hành Paloca tại Hà Nội
488 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trung tâm bảo hành Paloca tại Hồ Chí Minh
165/2, đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh