Trung tâm bảo hành Melitta trên Toàn quốc

Điện thoại
Trung tâm bảo hành Melitta Hồ Chí Minh
Phòng 102, Lầu 1, Tòa nhà Kim Đô, 123 Lê Lợi, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM