1. Trang chủ
Sắp xếp theo:

Máy tạo Oxy, Máy thở Oxy Áp suất ngõ ra: 8.5 ± 0.5 psi ( 58.6 kPa)

 (1 sản phẩm)
  • Áp suất ngõ ra: 8.5 ± 0.5 psi ( 58.6 kPa)
  • Xóa tất cả