1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Nhiệt kế điện tử

1 sản phẩm Nhiệt kế điện tử

Khoảng đo:

  • 0 - 43 độ C.