1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Nhiệt kế điện tử

4 sản phẩm Nhiệt kế điện tử

Độ chính xác:

  • +/- 0,1 độ C