1. Trang chủ
  2. Công cụ & Dụng cụ
  3. Máy bắn đinh

Máy bắn đinh Khả năng chứa đinh: 200 - 300 chiếc

Khả năng chứa đinh:

  • 200 - 300 chiếc