1. Trang chủ
  2. Công cụ & Dụng cụ
  3. Máy bắn đinh

Máy bắn đinh Chiều rộng đinh: 2,2mm - 3,3mm

Chiều rộng đinh:

  • 2,2mm - 3,3mm